ПРВ СОСТАНОК НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Управниот одбор на проектот „Зајакнување на капацитетите и механизмите за идентификување и заштита на ранливи категории мигранти од државите на Западен Балкан – фаза III“, финансиран од страна на Бирото за население, бегалци и миграции на Стејт департментот го одржа својот прв состанок. Учество земаа претставници на институции кои работат во областа на управување со миграции и спроведување на законот од Албанија, Босна и Херцеговина, Република Македонија, Црна Гора, Србија и Косово*.