Поддршка за државите од регионот на Западен Балкан во воспоставување на напреден систем за размена на информации за патници

Преку регионалниот проект “Поддршка на државите од регионот на Западен Балкан во воспоставување на напреден систем за размена на информации за патници” – се одвива регионална работилница од 27 до 28 февруари 2018 година во Будва, Црна Гора.