ВАЛИДАЦИОНА РАБОТИЛНИЦА ЗА РЕВИДИРАЊЕ НА СТАНДАРДНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ЖРТВИ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

Преку регионалниот проект „ Јакнење на мерките за борба против трговија со луѓе во време на криза на Западен Балкан“, финансиран од страна на Канцеларијата за мониторинг и борба против трговијата со луѓе при американскиот Стејт департмент, ќе се одржи еднодневна валидациона работилница за ревидирање на Стандардните оперативни процедури за постапување со жртви на трговија со луѓе.