За нас

Мисијата на ИОМ Скопје е основана во 1999 година, со цел да и се помогне на земјата во спроведувањето на Спогодбата за стабилизација и асоцијација, со посебен акцент на управувањето со миграцијата. Оттогаш, активностите на ИОМ Скопје поврзани со миграцијата се проширија, вклучувајќи ја трговијата со луѓе, техничката соработка и градењето на институционалните капацитети во областа на миграцијата, програми за доброволно враќање и реинтеграција, програми за економска стабилизација и др. Стратегијата на ИОМ го зема во предвид процесот на членство во ЕУ и потребата за постепено усогласување со европското законодавството за миграција, како еден од главните движечки елементи на своите активности.

logo

Настани

Поддршка за државите од регионот на Западен Балкан во воспоставување на напреден систем за размена на информации за патници

Преку регионалниот проект “Поддршка на државите од регионот на Западен Балкан во воспоставување на напреден систем за размена на информации за патници” – се одвива регионална работилница од 27 до 28 февруари 2018 година во Будва, Црна Гора.

Можност за Јавни Набавки

НАСЛОВ

ПОКАНА ЗА ПОНУДА РЕФ.БР. КАТЕГОРИЈА ДАТУМ НА ОБЈАВУВАЊЕ

ДАТУМ НА ЗАТВОРАЊЕ

Нема податоци

Центар за Виза Апликации на Канада

ВФС Глобал управува со Центарот за Виза Апликации на Канада (ЦВАК) во Република Македонија, воден од Меѓународната Организација за Миграција (ИОМ) во Скопје. ЦВАК е ексклузивен обезбедувач на услуги за Владата на Канада, овластен да прифати барања во сите категории за привремен престој:

  • Посетителска виза,
  • Студентски и работни дозволи,
  • Барања за патни исправи од постојани жители на Канада во Република Македонија.

Одлуката за одобрување или одбивање на барање за виза е направена исклучиво од имиграционите службеници во Државјанство и Имиграција на Канада (ДИК).

Видео

Претставување на MigApp

Преземете ја #MigApp бесплатно за да пристапите до сигурни информации за патување, виза, здравствени барања, патни аранжмани финансирани од владите и потпомогнати од ИОМ, да искористите евтини и брзи услуги за трансфер на пари и за да ја споделите вашата локација за да останете безбедни и поврзани со вашето семејство.

Новости

Twitter Feeds

UNmigration @UNmigration
IOM - UN Migration  @UNmigration
This is #Yemen today: • 22.2M in need of humanitarian assistance • 2M internally displaced people • an average… https://t.co/dOzFu2Kshm 
IOM - UN Migration  @UNmigration
Thousands of migrant deaths have been recorded in the deserts of North #Africa since 2015. Knowing the risks can… https://t.co/K42uWDFQBg 
IOM - UN Migration  @UNmigration
Each of the 25 West African migrants paid on average 1,000 euros to make the journey. https://t.co/uGiYiS0U5G 

Партнери и Донатори

Отворени работни места

Да се биде дел од тимот на ИОМ потребни се највисоките стандарди на ефикасност, стручност и интегритет. Како меѓународна организација со глобален мандат, ИОМ, исто така, има за цел да ја одржи правичната географска рамнотежа меѓу нејзиниот персонал. Како таква, нејзините напори за вработување се насочени, но не ограничени, кон државјаните на земјите-членки. ИОМ е работодавец кој нуди еднакви можности и е во потрага по посветени професионалци со широк спектар на вештини во областа на миграциите.